donderdag 4 september 2014

Nieuw seizoen, nieuw lidgeld

De start van het nieuwe schooljaar betekent ook de start van een nieuw badmintonseizoen. Ook dit jaar kan er gespeeld worden op dinsdag, woensdag en donderdag.

Het lidgeld bedraagt net als de voorbije jaren 40 euro. Mogen we jullie vragen om dit zo snel mogelijk in orde te brengen?

Betalen kan op het clubrekeningnr 737-2021999-77 met vermelding van BADMINTON en de naam van de speler.

IBAN: BE80 7372 0219 9977
BIC: KRED BE BB